Contact Info / Websites

Entry #1

Restoring reality is within our reach.

2017-06-09 13:31:46 by PanzerJig

5738739_149702925132_Beztytuu.png


Comments

You must be logged in to comment on this post.


xKirxeeexKirxeee

2017-06-09 14:38:22

Fajne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PanzerJig responds:

Hahah dzięki! :D


SapkyRidesSapkyRides

2017-06-09 15:09:45

Dobre

PanzerJig responds:

Dzięki, mam nadzieję, że wkrótce się trochę porusza


kRyykRyy

2017-06-09 16:51:24

Powiedziałbym nawet że super!


PikaLightPikaLight

2017-06-09 18:31:40

B4om.


0Rockluki00Rockluki0

2017-06-15 02:24:01

Muszę przyznać, naprawdę dobre sprity


Endik55Endik55

2017-10-08 10:25:54

Is that G-String cop?